LẤY LINK MỚI

Đây là website giúp bạn có thể lấy link vao.mobi từ link bit.ly đã gắn trên sdk của pub.adflex.vn

Ví dụ bạn có thể nhập link sau: http://bit.ly/1xkRu2N